9. stredoeurópsky popáleninový kongres
a 23. výročná konferencia spoločnosti popáleninovej medicíny

21. – 22. SEPTEMBRA 2023
DOUBLE TREE BY HILTON KOŠICE

Kongres sa uskutoční pod záštitou
predsedu predstavenstva AGEL a.s. Ing. Michala Pišoju, MPH, LL.M.
podpredsedníčky predstavenstva AGEL a.s. MUDr. Marie Marsovej,
riaditeľa Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL n.o. MUDr. Jakuba Rybára,
generálneho riaditeľa Nemocnice AGEL Košice-Šaca a.s. MUDr. Pavla Rusnáka, MBA,
dekana LF UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD.